CSF

Kritický faktor úspěchu

Nejdůležitější otázkou nebo akcí pro vedení, aby dosáhla kontroly nad procesy IT a uvnitř.


CSF

Critical success factor

The most important issue or action for management to achieve control over and within its IT processes.

Použito v metodice