CSO

Hlavní bezpečnostní úředník

Osoba, která je obvykle zodpovědná za veškeré bezpečnostní záležitosti fyzické i digitální v podniku.

Použito v metodice