CSU/DSU

Jednotka služby kanálu / digitální servisní jednotka

Rozhraní na fyzické vrstvě referenčního modelu propojení otevřených systémů (OSI), datového koncového zařízení (DTE) s terminálem datových obvodů (DCE) pro spínané nosné sítě.


CSU/DSU

Channel service unit/digital service unit

Interfaces at the physical layer of the open systems interconnection (OSI) reference model, data terminal equipment (DTE) to data circuit terminating equipment (DCE), for switched carrier networks.

Použito v metodice