CTO

Technický ředitel

Jednotlivec, který se zaměřuje na technické záležitosti v podniku.


CTO

Chief Technology Officer

The individual who focuses on technical issues in an enterprise.

Použito v metodice