CTO

Technický ředitel

Jednotlivec, který se zaměřuje na technické záležitosti v podniku.

Použito v metodice