Cyber bezpečnost

Ochrana informačních prostředků tím, že se zabývají hrozbami pro zpracovávané, uchovávané a přepravované informace prostřednictvím informačních systémů v rámci sítě.


Cybersecurity

The protection of information assets by addressing threats to information processed, stored, and transported by internetworked information systems.

Použito v metodice