Cyber bezpečnost Architektura

Popisuje strukturu, komponenty a topologii (připojení a uspořádání) bezpečnostních kontrol v podnikové IT infrastruktuře.


Cybersecurity Architecture

Describes the structure, components and topology (connections and layout) of security controls within an enterprise's IT infrastructure.

Použito v metodice