Cybere špionáž

Činnosti uskutečňované ve jménu bezpečnosti, obchodu, politiky nebo technologie, aby nalezly informace, které by měly zůstat tajné. To není ve své podstatě vojenské.


Cyberespionage

Activities conducted in the name of security, business, politics or technology to find information that ought to remain secret. It is not inherently military.

Použito v metodice