Data Depozitář

Jednotlivci a oddělení odpovědné za uchovávání a zabezpečení počítačových dat.


Data Custodian

The individual(s) and department(s) responsible for the storage and safeguarding of computerized data.

Použito v metodice