Datagram

Paket (zapouzdřený rámem obsahujícím informace), který je přenášen v síti přepínající paket ze zdroje na cíl.

Použito v metodice