Datagram

Paket (zapouzdřený rámem obsahujícím informace), který je přenášen v síti přepínající paket ze zdroje na cíl.


Datagram

A packet (encapsulated with a frame containing information), that is transmitted in a packet‐ switching network from source to destination.

Použito v metodice