Datová struktura

Vztahy mezi soubory v databázi a mezi položkami dat v rámci každého souboru.


Data Structure

The relationships among files in a database and among data items within each file.

Použito v metodice