Datový slovník

Databáze obsahující název, typ, rozsah hodnot, zdroj a oprávnění pro přístup pro každý datový prvek v databázi.

Uvádí také, které aplikační programy tyto údaje používají, takže pokud se předpokládá struktura dat, lze vygenerovat seznam dotčených programů.

Použito v metodice