Datový slovník

Databáze obsahující název, typ, rozsah hodnot, zdroj a oprávnění pro přístup pro každý datový prvek v databázi.

Uvádí také, které aplikační programy tyto údaje používají, takže pokud se předpokládá struktura dat, lze vygenerovat seznam dotčených programů.


Data Dictionary

A database that contains the name, type, range of values, source and authorization for access for each data element in a database.

It also indicates which application programs use those data so that when a data structure is contemplated, a list of the affected programs can be generated.

Použito v metodice