Datový tok

Tok dat ze vstupu (v internetovém bankovnictví, obvykle vstup uživatele na jeho pracovní ploše) k výstupu (v internetovém bankovnictví, obvykle data v centrální databázi banky).

Datový tok zahrnuje cestování přes komunikační linky, směrovače, přepínače a firewally, stejně jako zpracování prostřednictvím různých aplikací na serverech, které zpracovávají data z uživatelských prstů do úložiště v centrální databázi banky.


Data Flow

The flow of data from the input (in Internet banking, ordinarily user input at his/her desktop) to output (in Internet banking, ordinarily data in a bank’s central database).

Data flow includes travel through the communication lines, routers, switches and firewalls as well as processing through various applications on servers, which process the data from user fingers to storage in a bank's central database.

Použito v metodice