DBA

Administrátor databáze

Jednotka nebo oddělení odpovědné za bezpečnostní a informační klasifikaci sdílených dat uložených v databázovém systému. Tato odpovědnost zahrnuje návrh, definici a údržbu databáze.


DBA

Database Administrator

An individual or department responsible for the security and information classification of the shared data stored on a database system. This responsibility includes the design, definition and maintenance of the database.

Použito v metodice