DBMS

Systém pro správu databází

Softwarový systém, který řídí organizaci, ukládání a vyhledávání dat v databázi.


DBMS

Database Management System

A software system that controls the organization, storage and retrieval of data in a database.

Použito v metodice