Decentralizace

Proces distribuce počítačového zpracování na různá místa v rámci podniku.


Decentralization

The process of distributing computer processing to different locations within an enterprise.

Použito v metodice