Dědictví

Objekty

Databázové struktury, které mají přísnou hierarchii (bez dědičnosti). Dědictví může iniciovat jiné objekty bez ohledu na hierarchii tříd, takže neexistuje žádná přísná hierarchie objektů.

Použito v metodice