Dědictví

Objekty

Databázové struktury, které mají přísnou hierarchii (bez dědičnosti). Dědictví může iniciovat jiné objekty bez ohledu na hierarchii tříd, takže neexistuje žádná přísná hierarchie objektů.


Inheritance

Objects

Database structures that have a strict hierarchy (no multiple inheritance). Inheritance can initiate other objects irrespective of the class hierarchy, thus there is no strict hierarchy of objects.

Použito v metodice