Demagnetizace

Použití variabilních úrovní střídavého proudu pro účely demagnetizace magnetických záznamových médií.


Degauss

The application of variable levels of alternating current for the purpose of demagnetizing magnetic recording media.

Použito v metodice