Demodulace

Proces převodu analogového telekomunikačního signálu na digitální počítačový signál.


Demodulation

The process of converting an analog telecommunications signal into a digital computer signal.

Použito v metodice