Demografický

Fakt určený měřením a analýzou údajů o populaci, to se spoléhá na průzkum výzkumu a údaje o sčítání lidu.


Demographic

A fact determined by measuring and analyzing data about a population; it relies heavily on survey research and census data.

Použito v metodice