Demografický

Fakt určený měřením a analýzou údajů o populaci, to se spoléhá na průzkum výzkumu a údaje o sčítání lidu.

Použito v metodice