Dešifrování

Technika používaná k obnovení původního textu z šifrového textu tak, aby byla pro čtenář srozumitelná. Dešifrování je reverzní proces šifrování.


Decryption

A technique used to recover the original plaintext from the ciphertext so that it is intelligible to the reader. The decryption is a reverse process of the encryption.

Použito v metodice