Detekce

Detekce na základě toho, zda se činnost systému shoduje s definicí jako "špatná".


Misuse Detection

Detection on the basis of whether the system activity matches that defined as "bad".

Použito v metodice