Detekce anomálií

Detekce na základě toho, zda se systémová aktivita shoduje s definovanou jako abnormální.


Anomaly Detection

Detection on the basis of whether the system activity matches that defined as abnormal.

Použito v metodice