Detektivní aplikace

Navrženy pro detekci chyb, které se mohou vyskytnout na základě předem definovaných logických nebo obchodních pravidel. Obvykle se provádí po provedení akce a často pokrývá skupinu transakcí.


Detective Application Controls

Designed to detect errors that may have occurred based on predefined logic or business rules. Usually executed after an action has taken place and often cover a group of transactions .

Použito v metodice