Detektivní kontrola

Existuje zjišťování a hlášení, když se vyskytnou chyby, opomenutí a neoprávněné použití nebo záznamy.


Detective Control

Exists to detect and report when errors, omissions and unauthorized uses or entries occur.

Použito v metodice