Digitální certifikát

Část informací, digitalizovaná forma podpisu, která poskytuje autentičnost odesílatele, integritu zpráv a nerepudiování. Digitální podpis je generován pomocí soukromého klíče odesílatele nebo pomocí jednosměrné funkce hash.


Digital Certificate

A piece of information, a digitized form of signature, that provides sender authenticity, message integrity and nonrepudiation. A digital signature is generated using the sender’s private key or applying a one‐way hash function.

Použito v metodice