Digitální forenzní

Proces identifikace, uchovávání, analýzy a prezentace digitálních důkazů způsobem, který je právně přijatelný v jakémkoli soudním řízení.


Digital Forensics

The process of identifying, preserving, analyzing and presenting digital evidence in a manner that is legally acceptable in any legal proceedings.

Použito v metodice