Digitální podepisování kódu

Proces digitálního podepisování počítačového kódu k zajištění jeho integrity.


Digital Code signing

The process of digitally signing computer code to ensure its integrity.

Použito v metodice