Diskontní sazba

Úroková sazba použitá pro výpočet současné hodnoty, která by mohla nebo nemusí zahrnovat časovou hodnotu peněz, daňové účinky, riziko nebo jiné faktory.


Discount Rate

An interest rate used to calculate a present value which might or might not include the time value of money, tax effects, risk or other factors.

Použito v metodice