DNS

Doména jmenného systému

Hierarchická databáze, která je distribuována v síti Internet a která umožňuje vyřešit jména do adres IP (a naopak), aby vyhledávaly služby, jako jsou webové a e-mailové servery.


DNS

Domain name system

A hierarchical database that is distributed across the Internet that allows names to be resolved into IP addresses (and vice versa) to locate services such as web and e‐mail servers.

Použito v metodice