DNS filtrace

Exfiltrace systému názvů domén

Tunelování přes DNS pro získání přístupu k síti. Útokový vektor nižší úrovně pro jednoduchý až složitý přenos dat, pomalý, ale obtížně detekovatelný.


DNS Exfiltration

Domain name system exfiltration

Tunneling over DNS to gain network access. Lower‐level attack vector for simple to complex data transmission, slow but difficult to detect.

Použito v metodice