Dobrý trénink

Osvědčená činnost nebo proces, který úspěšně využívají více podniků a prokázal spolehlivé výsledky.


Good Practice

A proven activity or process that has been successfully used by multiple enterprises and has been shown to produce reliable results.

Použito v metodice