Dokument zdroje

Formulář používaný k záznamu dat, které byly zachyceny.


Source Document

The form used to record data that have been captured.

Použito v metodice