Dokumenty o shodě

Politiky, standardy a postupy, které dokumentují akce, které jsou požadovány nebo zakázány. Porušení může být předmětem disciplinárních opatření.


Compliance Documents

Policies, standard and procedures that document the actions that are required or prohibited. Violations may be subject to disciplinary actions.

Použito v metodice