Doména

Ve skupině COBIT je seskupení cílů kontroly do čtyř logických etap životního cyklu investic zahrnujících IT (plánování, organizace, získávání a implementace, poskytování, podpora, sledování a hodnocení).


Domain

In COBIT, the grouping of control objectives into four logical stages in the life cycle of investments involving IT (Plan and Organise, Acquire and Implement, Deliver and Support, and Monitor and Evaluate).

Použito v metodice