Dostatečné auditorské důkazy

Auditorské důkazy jsou dostatečné, pokud jsou přiměřené, přesvědčivé a vedou další auditor IS, aby dospěli ke stejným závěrům.

Použito v metodice