Dostatečné auditorské důkazy

Auditorské důkazy jsou dostatečné, pokud jsou přiměřené, přesvědčivé a vedou další auditor IS, aby dospěli ke stejným závěrům.


Sufficient Audit Evidence

Audit evidence is sufficient if it is adequate, convincing and would lead another IS auditor to form the same conclusions.

Použito v metodice