Dostatečné důkazy

Míru množství důkazních informací, podporuje všechny významné otázky k cíli a rozsahu auditu.


Sufficient Evidence

The measure of the quantity of audit evidence; supports all material questions to the audit objective and scope.

Použito v metodice