Dostatečné důkazy

Míru množství důkazních informací, podporuje všechny významné otázky k cíli a rozsahu auditu.

Použito v metodice