Dostatečné informace

Informace jsou dostačující, když hodnotitelé shromáždili dostatek informací, aby dospěli k rozumnému závěru. Aby však informace byly dostačující, musí být nejprve vhodné.

Použito v metodice