Dostatečné informace

Informace jsou dostačující, když hodnotitelé shromáždili dostatek informací, aby dospěli k rozumnému závěru. Aby však informace byly dostačující, musí být nejprve vhodné.


Sufficient Information

Information is sufficient when evaluators have gathered enough of it to form a reasonable conclusion. For information to be sufficient, however, it must first be suitable.

Použito v metodice