Duální ovládání

Postup, který používá dvě nebo více entit (obvykle osob), které pracují společně k ochraně systémového prostředku, takže k tomuto zdroji nemůže přistupovat žádný jediný subjekt jednající samostatně.


Dual Control

A procedure that uses two or more entities (usually persons) operating in concert to protect a system resource so that no single entity acting alone can access that resource.

Použito v metodice