Důvěrnost

Zachování povolených omezení přístupu a zveřejnění, včetně prostředků na ochranu soukromí a chráněných informací


Confidentiality

Preserving authorized restrictions on access and disclosure, including means for protecting privacy and proprietary information.

Použito v metodice