Důvěryhodný proces

Proces ověřený jako bezpečnostní cíl.


Trusted Process

A process certified as supporting a security goal.

Použito v metodice