Důvěryhodný systém

Systém, který využívá dostatečná opatření k zabezpečení hardwaru a softwaru, aby umožnil jejich využití pro zpracování řady citlivých nebo utajovaných informací.


Trusted System

A system that employs sufficient hardware and software assurance measures to allow their use for processing a range of sensitive or classified information.

Použito v metodice