Dynamická analýza

Analýza, která se provádí v reálném čase nebo v průběžné podobě.


Dynamic Analysis

Analysis that is performed in a real‐time or continuous form.

Použito v metodice