Dynamické porty

Dynamický port - definice počítače. Port, který může být používán jakýmkoli počítačovým aplikačním programem pro komunikaci s jakýmkoli jiným aplikačním programem se systémem Transmission Control Protocol (TCP) nebo protokolem User Datagram Protocol (UDP), bez požadavků na registraci. Dynamické porty jsou očíslovány od 49,152 do 65,535.


Dynamic Ports

Dynamic port - Computer Definition. A port that can be used by any computer application program to communicate with any other application program running Transmission Control Protocol (TCP) or User Datagram Protocol (UDP), with no registration requirements. Dynamic ports are numbered from 49,152 through 65,535.

Použito v metodice