Dynamické rozdělení

Proměnné přidělování zpracování centrální procesní jednotky (CPU) a paměti více aplikacím a datům na serveru.


Dynamic Partitioning

The variable allocation of central processing unit (CPU) processing and memory to multiple applications and data on a server.

Použito v metodice