EBCDIC

Rozšířený kód pro dekódovací kód Binary-coded

8-bitový kód, který představuje 256 znaků, používaný ve většině velkých počítačových systémů.


EBCDIC

Extended Binary‐coded for Decimal Interchange Code

An 8‐bit code representing 256 characters; used in most large computer systems.

Použito v metodice