ECC

Kryptografie s eliptickou křivkou

Algoritmus, který kombinuje rovinnou geometrii s algebrou, aby dosáhl silnější autentizace s menšími klíči ve srovnání s tradičními metodami, jako je RSA, které primárně používají algebraické faktoring.


ECC

Elliptical curve cryptography

An algorithm that combines plane geometry with algebra to achieve stronger authentication with smaller keys compared to traditional methods, such as RSA, which primarily use algebraic factoring.

Použito v metodice