Echo Kontroly

Detekuje chyby v řádku opětovným přenosem dat zpět na odesílací zařízení pro porovnání s původním přenosem.


Echo Checks

Detects line errors by retransmitting data back to the sending device for comparison with the original transmission.

Použito v metodice