Echo Kontroly

Detekuje chyby v řádku opětovným přenosem dat zpět na odesílací zařízení pro porovnání s původním přenosem.

Použito v metodice