EDI

Elektronická výměna dat

Elektronický přenos transakcí (informací) mezi dvěma podniky. EDI podporuje efektivnější prostředí bez dokumentů. Přenosy EDI mohou nahradit použití standardních dokumentů, včetně faktur nebo zakázek.


EDI

Electronic data interchange

The electronic transmission of transactions (information) between two enterprises. EDI promotes a more efficient paperless environment. EDI transmissions can replace the use of standard documents, including invoices or purchase orders.

Použito v metodice