Editor odkazů

Pomůckový program, který kombinuje několik samostatně kompilovaných modulů do jednoho a vyřeší interní odkazy mezi nimi.


Linkage Editor

Link Editor

A utility program that combines several separately compiled modules into one, resolving internal references between them.

Použito v metodice