Elektronický dokument

Administrativní dokument (dokument s právní platností, např. Smlouva) v libovolné grafické, fotografické, elektromagnetické (pásky) nebo jiné elektronické zobrazení obsahu.

Použito v metodice