Elektronický dokument

Administrativní dokument (dokument s právní platností, např. Smlouva) v libovolné grafické, fotografické, elektromagnetické (pásky) nebo jiné elektronické zobrazení obsahu.


Electronic Document

An administrative document (a document with legal validity, such as a contract) in any graphical, photographic, electromagnetic (tape) or other electronic representation of the content.

Použito v metodice